VHF-UHF-SHF Contest        mei 2004

De Uitslag

call       QSO  punten     best DX                  beker
2m Sektie A
PE1AHX     428  128108     OK1KCR    JN79VS  776 km   555
PA0EMO     164   50673     OL3Z      JN79FX  707 km   220
PA2DB      111   34971     OK1RF     JN79KM  749 km   152
PA3GVC      99   31923     DK0OG     JN68GI  728 km   138
PA3DRL      75   23961     DK0OG     JN68GI  642 km   104
PA0MIR      72   20295     OL1C      JO60UQ  636 km    88
PA3ERT      58   16183     OK1AR     JO60RA  593 km    70
PE1EWR      41   14299     OL3R      JN69JJ  695 km    62
PE2SVN      63   14058     OL3Z      JN79FX  633 km    61
PA5WT       34   12810     OK1KRQ    JN69UN  704 km    56
PE0F        36   10233     OK1KCR    JN79VS  745 km    44
PA3HCD      12    1819     DF0OL     JO40BP  279 km     8
PA9RZ        8    1715     G7RAU     IO90    437 km     7
PA3GUT      10    1665     DL9NEF    JN59    464 km     7

2m Sektie B
PI4GN      669  230703     F5PXQ     JN24AP  988 km  1000
PA6C       623  215730     OL2R      JN89BO  773 km   935
PE1RLF/P   454  129180     OL2R      JN89BO  759 km   560
PI9CM      407  120984     OK2KYZ    JO80OB  827 km   524
PE1OPK     274   82704     OK1RF     JN79KM  756 km   358
PI4FRG     276   81435     F6FNL/P   JN36BP  728 km   353
PI4TUE     138   38292     OL2R      JN89BO  781 km   166
PI4VHW      69   14354     DK0ES     JN48TN  510 km    62

2m Sektie C
PD0RFU     155   37350     OK1KPA    JN79US  696 km   162
PD5LO       99   28470     F4CKV/P   JN16NM  735 km   123
PD2JVE      76   19589     HB9GT     JN47MH  612 km    85
PD4R        72   18620     DK0OG     JN68GI  633 km    81
PD5PIT      51   12754     DK0MN/P   JN58TH  585 km    55

70cm Sektie A
PE1GRJ      85   22015     DL4MEA    JN58RI  659 km   201
PA3EXV      85   19334     OL2R      JN89BO  730 km   177
PA0GUS      55   11948     DF0YY     JN62    477 km   109
PE1EWR      35    8966     OL4A      JO60RN  701 km    82
PA0WMX      49    7047     DF0TEC/P  JO73CF  599 km    64
PA0BAT      19    6733     OL2R      JN89BO  729 km    62
PE1BTL      31    6533     OL4A      JO60RN  577 km    60
PA3ERT      19    4141     OL4A      JO60RN  573 km    38
PE0F        18    3459     OK2KKW    JO60JJ  521 km    32
PA9RZ       10    2344     G8OHM/p   IO92    410 km    21
PA0FEI      13    2158     G8P       JO01    391 km    20
PA0T         8    1452     DF0TEC/P  JO73    494 km    13
PA3GUT       7    1239     G5B       IO92    397 km    11
PA0MIR       9    1231     G8P       JO01    287 km    11

70cm Sektie B
PA6NL      336  109389     OK1KPA    JN79US  849 km  1000
PA6C       232   76271     OE5MKN    JN78EA  792 km   697
PI4Z       210   67765     OE5D      JN68PC  775 km   619
PI4GN      203   63868     OK1VFA    JO80DG  742 km   584
DC/PE1BBI  236   64274     G3LQR     JO02    757 km   588
PE1RLF/P   122   26853     OL2R      JN89BO  759 km   245
PI4FRG      81   19287     OE5D      JN68PC  770 km   176
PI4TUE      48   11061     OL2R      JN89BO  781 km   101
PI4VHW      13    1850     G5B       IO92WS  333 km    17

70cm Sektie C
PD4R        38    9278     OL3Z      JN79FX  643 km    85
PD0RFU       9    1404     OL4A      JO60RN  513 km    13

23cm Sektie A
PA0EHG      89   22022     OE5MKM    JN67UT  803 km   671
PA0EZ       53   11875     SM7ECM    JO65NQ  645 km   362
PA0BAT      53    9373     G4RFR/P   IO80UU  620 km   286
PF2D        57    8410     DG1MIY    JN58HX  474 km   256
PA0S        43    8284     DH9NFM    JO50RF  525 km   252
PA0WWM      40    7305     F1BZQ     JN07    518 km   223
PA3AWJ      39    6943     DH9NFM    JO50    519 km   212
PE1GRJ      38    6206     DL0GTH    JO50JP  455 km   189
PA0WMX      41    5030     DK2GR     JN59IE  415 km   153
PA0GUS      29    4559     DL0GTH    JO50    442 km   139
PA5AO       30    4382     G4BRK     IO91DP  569 km   133
PA0T        28    4352     M1CRO/P   JO01    397 km   133
PA0VVH      34    3705     G4KIY     IO92WN  419 km   113
PA3EXV      21    3012     DL0GTH    JO50JP  353 km    92
PE1EWR      14    2739     DK9IP     JN48EQ  464 km    83
PE1BTL      18    2042     DL0GTH    JO50JP  394 km    62
PA9RZ       12    1353     G4KIY     IO92    319 km    41
PA3GUT       4     243     PA6NL     JO21BX  102 km     7
PE0F         3     136     PA6NL     JO21BX  110 km     4

23cm Sektie B
PA6NL      123   32824     OE5MKM    JN67UT  828 km  1000
PI4GN       95   25658     F1BZG     JN07VU  703 km   782
PA6C        98   23762     DL4MEA    JN58RI  631 km   724
PI4Z        61   13468     DL4MEA    JN58RI  647 km   410
PI4TUE      55    9472     DF0TEC/P  JO73CF  627 km   289
PE1RLF/P    53    7369     DL0TUD    JO60LK  515 km   225
PI4FRG      23    3638     ON7WR     JO20EP  301 km   111
PE1MMP      37    3704     G4KIY     IO92WN  412 km   113

13cm Sektie A
PA0BAT      35    6115     G4BRK     IO91DP  563 km   456
PA0EZ       31    5787     SK7MW     JO65MJ  623 km   431
PA0WWM      21    3408     G0RRJ     IO91FE  429 km   254
PA3AWJ      23    3312     DL0GTH    JO50    458 km   247
PA0S        19    2727     DL3YCW/P  JO41PU  332 km   203
PA5AO       19    2567     DL6NAA    JO50VF  413 km   191
PF2D        17    1407     PI4Z      JO11WM  147 km   105
PA3EXV      10    1359     DL0RTA    JO30EM  244 km   101
PA0VVH      17    1327     PA6C      JO33FB  149 km    99
PA0WMX      12    1241     PA6C      JO33FB  193 km    92
PA0GUS      10    1032     DL3YEE    JO42    218 km    77
PE1BTL       9     802     PA6C      JO33FB  174 km    60
PE1EWR       6     641     PE1RLF/P  JO32BF  197 km    48

13cm Sektie B
PA6NL       47   10063     DL4MEA    JN58RI  660 km   750
PA6C        37    8484     DL4MEA    JN58RI  631 km   632
PI4Z        29    5161     M0GHZ     IO81VK  422 km   385
PI4GN       15    2953     SK7MW     JO65MJ  469 km   220
PI4TUE      22    2852     DL0GTH    JO50JP  384 km   213
PE1RLF/P    23    2753     G3XDY     JO02OB  336 km   205

9cm Sektie A
PA0BAT      19    3257     DF0YY     JO62GD  417 km   691
PA3AWJ      11    1916     DL0GTH    JO50    458 km   407
PA0EZ       12    1844     G3XDY     JO02OB  274 km   391
PA0WWM       9    1210     G4KDH     JO01HO  271 km   257
PA0GUS       4     478     DK2MN     JO32    152 km   101

9cm Sektie B
PA6NL       17    3534     DL0GTH    JO50JP  487 km   750
PA6C        15    2536     G3XDY     JO02OB  372 km   538
PI4Z         9    1703     G8IFT/P   IO92GB  372 km   361
PI4GN        5     926     PI4Z      JO11WM  281 km   197

6cm Sektie A
PA0BAT      18    2841     DL1SUN    JO53PN  370 km   595
PA0EZ       16    2808     SK7MW     JO65MJ  623 km   588
PA3AWJ       9    1054     PI4GN     JO33    215 km   221
PA0WWM       8     914     G3XDY     JO02OB  223 km   191
PA0GUS       4     418     PA3AWJ    JO21    141 km    87

6cm Sektie B
PA6NL       17    3583     DL0GTH    JO50JP  487 km   750
PA6C        14    3129     F1PYR/P   JN19BC  534 km   655
PI4TUE      10    1659     DL1SUN    JO53PN  460 km   347
PI4Z        10    1617     PI4GN     JO33II  281 km   338
PI4GN        5     926     PI4Z      JO11WM  281 km   194

3cm Sektie A
PA0BAT      51   12353     G4BRK     IO91DP  563 km   680
PA5AO       42   12084     SM7ECM    JO65NQ  601 km   665
PA0EHG      38    7134     DL0GTH    JO50JP  457 km   393
PA0EZ       33    6242     SK7MW     JO65MJ  623 km   343
PA3AWJ      26    6434     DF2CK     JO71    662 km   354
PA0WWM      22    3578     G4BRK     IO91DP  428 km   197
PA0WMX      22    2980     DL1RG     JO62KN  493 km   164
PA0GUS      18    2696     DJ5BV     JO30    309 km   148
PA0S        15    1824     G3XDY     JO02OB  223 km   100
PA0T         1      23     PA6C      JO33     23 km     1

3cm Sektie B
PI4TUE      48   13631     SM7ECM    JO65NQ  692 km   750
PA6C        49   12964     OL4A      JO60RN  556 km   713
PA6NL       47   10166     DL0GTH    JO50JP  487 km   559
PI4Z        29    5697     DG5FEB/P  JO40PL  397 km   313
PE1MMP      22    2525     M1CRO/P   JO01PU  310 km   139

12 mm Sektie A
PA0BAT       7     508     PA0WWM    JO22FE  139 km   500
PA0EZ        4     383     PI4Z      JO11WM  121 km   377
PA0WWM       3     257     PA0BAT    JO31FX  139 km   253
PA5AO        3     107     DK2MN     JO32PC   55 km   105
PF2D         2      83     PA0EZ     JO22     54 km    82
PA0T         1      23     PA6C      JO33     23 km    23

12 mm Sektie B
PI4Z         4     356     PA0EZ     JO22OF  121 km   350
PA6C         4     260     PA0BAT    JO31FX  121 km   256
PA6NL        3     167     PA0EZ     JO22OF   80 km   164

6 mm Sektie A
PA0BAT       1      51     DL4BBU/p  JO31     51 km    50

Checklog
GW3HWR

Commentaren

PA6NL:

PE1OPK: Dit keer hebben we de contest vanaf het pitoreske Boksum gehouden bij PE1OPK thuis, na toestemming gekregen te hebben van de YL om gedurende de contestdagen en de dagen vooraf aan de contest voor de voorbereiding, het huis volledig in beslag te nemen voor de hobby, zijn we na een in onze ogen goede voorbereiding gestart. Al snel bleek het tegendeel waar te wezen. Het waaide te hard om de 12EL. DK7ZB van PA3CWN op het dak te zetten. De wind heeft toch meer invloed op een stukje aluminium als men denkt. De plannen werden gewijzigd en de DK7ZB moest maar op een uitschuifmastje en de 15EL QD moest maar op het dak. Uiteindelijk was vrijdag de DK7ZB geplaats en de coax en rotor aangesloten.
De volgende dag zou gebruikt moeten gaan worden om de rest voor te bereiden. Het plan was namelijk om met 2 antenne systemen te werken met elk hun eigen ontvanger. Lang tevoren was al het een en ander aan schakelingen bedacht. Echter ook vandaag nam de voorbereiding meer werk in beslag dan voorspeld. Coaxkabel pellen, solderen en meten blijkt toch iedere keer een tijdrovende zaak te zijn. Uiteindelijk was alles aangesloten en de hoop was dat het gelijk zou werken. Niks was minder waar. De SWR bleek goed te zijn echter bij het maken van iets meer vermogen schoot de SWR omhoog. Alles nagemeten en uiteindelijk niks kunnen vinden. Een nieuw uit doos komende Coaxrelais was de week daarvoor al door de mand gevallen door een zeer hoge demping in ontvangst, en moest dus op de operatietafel. Echter bleek dit relais nu goed te funktioneren. Uiteindelijk hebben we na 1 1/2 uur vertraging maar besloten om met 1 antenne en 1 tranceiver te starten. Ondanks alle strubbelingen hebben we ons met z'n tweetjes uitstekend vermaakt en zijn tevreden met de uitkomst.
Na afbreken van het station bleek 1 coaxkabel de oorzaak te zijn geweest van de slechte SWR. De binnenpen van de N-connector lag te "diep"
Voor dat we zelf aan het uitspitten zijn begonnen voor een 1TX/2RX systeem hebben we het internet afgezocht maar eigenlijk geen enkel conteststation geeft zijn configuratie prijs. Laat eens wat van jullie horen wat de setup is van het station inclusief de geheimzinnige blackboxes.
PE1OPK & PA3CWN

PI9CM: Na een aantal jaren van afwezigheid is Johan PA3FPQ weer into the hobby gekomen, en was dus de hele tijd niet achter de microfoon en sleutel weg te krijgen (eigenlijk een single operator contest). Deze contest was eigelijk bedoeld om het materiaal van de dx-groep PI9CM te testen. Dit materiaal gaat volgende week naar ZA voor een expeditie. Maar goed ook want zaterdagavond stopte de eindtrap met de 3cx800 er plots mee. Na het hele ding gesloopt te hebben, bleek dat de c's in de anodelijn los zaten. Alles weer goed vast gezet en de boel jodelde weer. Om 0200 lokaal toch maar het bed in gegaan en de volgende dag om 7:30 lokaal weer fris aan de gang. 's Middags bijtijds gestopt. Deze contest dus rustig aan gedraaid om het "oude" gevoel weer een beetje terug te krijgen. Condities waren niet best, maar bij tijden zat er toch leuke DX in. Weinig gewerkt vanuit G en F. Volgende contest toch iets fanatieker de andere richtingen oproepen.
Namens de groep PI9CM, Johan PA3FPQ, Peter PA0PVW en Jurgen PE1LWT.

PA0VVH: Door een tantaalelco moest op zaterdagmiddag de mast nog naar beneden en ook dat gaf een hoop problemen. Vooraleer een en ander weer in orde was en het station normaal wilde werken was het al laat op zaterdag.
73, Volker

PA0WMX: Een beetje laat kreeg ik RS op 3 cm in de gaten en toen natuurlijk weer veel te lang 'blijven hangen'. Vlak voor de contest de pre-amp voor 23 & 13 cm vervangen. Als het dan geonweerd heeft vervang je hem blindelings, zonder aan andere oorzaken te denken. Maar het bleef maar stil. In jaren niet voorgekomen dat er maar een G op 23 cm gelogd is. Er moet iets met het relais mis zijn, want ook nu mis ik nog zo'n 12 .. 17 dB op beide banden. Achteraf had ik zonder pre-amp met 4,5 dB kabeldemping betere resultaten gehad. Ook op 70 was iets mis, op nog onverklaarbare reden is na vervagen van 23 pre-amp de SWR op 70 slecht. Met wat stubs krijg je de boel wel aangepast, maar er zal ook hier wel iets fundamenteels aan de hand zijn.
groeten,  Wim

PE1AHX: De condities tijdens deze contest waren niet superslecht. Af en toe waren er wat verre stations te werken maar over het algemeen viel de activiteit me zwaar tegen. Vanuit G vrijwel niemand gewerkt, vanuit OZ & SM zelfs helemaal niemand deze keer. Ook in F was de activiteit ver beneden peil of misschien had iedereen de antenne 'ergens anders' heen staan. Kortom, heel hard werken om de kilometers binnen te slepen. Zelfs de normaliter slechte maart contest was nog beter dan deze.
73, Catharinus PE1AHX

PA0MIR: Heb wat aktiever gewerkt dan in maart en naast 144 ook 432 gebruikt, dit keer wel met een echte antenne voor 144 (en die ook voor 432 ingezet, voor de eerste verbindingen buitenslands op die band, hi).
73 Nico

PE1GRJ: Ik heb weer meegedaan. In maart lukte het niet omdat ik naar een begrafenis moest.. Dit keer kon ik de volle tijd meedoen en was er wat rivaliteit met PE1RCW, een paar kilometer verderop in JO22MP, die zijn hele station had verbeterd. Het scheelde lange tijd niet veel. Zijn betere station miste mijn mast en andersom. Bij mij bleek de voorversterker op 70cm niet te versterken maar een beetje te verzwakken..Dat merkte ik pas op zondag ochtend. Ik vond het al zo raar dat 23 in het begin nauwelijks achterbleef bij 70. Uiteindelijk ben ik in de middag gaan roepen en was het soms drukker dan in het begin!
73's Frits

PA0FEI: De antenne-opstelling was wel wat provisorisch: Een 9 elements op de 5.5 meter lange boom van een oude Veron-antenne en dit door het dakraam toe naar buiten gestoken. Toch werkte het goed, maar mijn vermogen (2 Watt) is voor het 'echte' werk natuurlijk veel te klein.
73 de Jelke

PE1EWR: Het was voor mij maar een halfje: ik had 's zaterdags andere verplichtingen. Na thuiskomst mijzelf een paar keer afgevraagd of het toch de goede datum was: geen station te horen op 432/1296/2320 MHz. Alleen op 144 MHz binnen 10 min een station gehoord, dus de datum klopte. Op mijn verzoek om naar de hogere freq. banden te QSY-en, kreeg ik van een nederlands meermans conteststation de raad om het cluster van ON4KST in de gaten te houden, of om daar een afspraak te maken. Dit druist in tegen mijn gevoel hoe contest-punten vergaard moeten worden. Kan niet in de reglementen opgenomen worden dat gebruik van telefoon, internet etc. tot diskwalificatie leidt? Als dit wel mag, waarom mag dan b.v. repeater ondersteuning niet? Het is niet te controleren of alle informatie inderdaad op de juiste frekwentie wordt uitgewisseld, of dat in moeilijke gevallen van een mobieltje of verknoopte PC's gebruik gemaakt wordt. Het is in elk geval duidelijk dat dit soort mogelijkheden als ondersteuning gebruikt wordt om een verbinding te maken, waarbij op voorhand in elk geval frekwentie en tijd, maar ook richting/locator wordt uitgewisseld.
Condities een beetje op en neer, ook veel QSB. Veel operators die de juiste(:mijn) richting daardoor niet konden bepalen, en de antenne maar naar een ander station draaiden. Daardoor nooit meer gehoord.... En het waren niet alleen de nederlandse stations, deze keer.
73, Frank

PA0EHG: De meicontest leuk mee kunnen doen, weer alleen op 23 en 3 cm. Op 23 cm ging het prima en heb ik met 91 verbindingen leuk gescoord. Bijzonderheden waren daar de ODX met OE5MKM welke ik met SSB zonder probleem werkte. Verder verbindingen met SK7MW over 667 km, DL4MEA over 638 km en OK2KKW over 599 km. Op 3 cm ging het met 40 verbindingen ook aardig alhoewel de regenscatter voor dit deel van het land niet zo spectaculair was. We moesten het doen met de buien boven Oost Nederland omdat de buien boven Duitsland te ver weg zaten. De DX verbindingen op 3 cm zijn dan ook gewoon met tropo gemaakt. ODX was DL0GTH over 457 km, verder G4BRK over 438 km F6DKW over 404 km. Leuk was ook F6DWG die ik via ON4KST chat naar 3 cm wist te lokken. Zonder feedback op andere banden lukte deze verbinding direct op 3 cm over 348 km. Verder werd gewerkt met DG5FEB/p over 370 km. Al met al een meicontest met leuke mogelijkheden alleen jammer dat de RS op 3 cm beperkt bleef tot oost Nederland.
Best 73's  Hans PA0EHG   (Visit my home page at: www.pa0ehg.com)

PA0WWM: Zat helaas niet helemaal in de RS opening maar was toch blij met de RS verbinding met pa0bat op 24 GHz. Voor de rest ging het hier zeer moeizaam........
'73 Wim

PI4FRG: De verwachtingen waren hooggespannen voor deze contest. De maart-contest was uitzonderlijk goed geweest en we waren sinds tijden met een volledige crew, bovendien had een ieder een vrije dag achter de rug. Ook de weersvooruitzichten voor het weekend waren redelijk. Hoe anders zou alles uitpakken. Vanaf donderdag werden de voorspellingen per paar uur in negatieve zin bijgesteld.
De opbouw zaterdag liep voortreffelijk en we waren ruim voor de contest gereed. Er bleef royaal tijd over de weersontwikkelingen in Duitsland en ZO Nederland te volgen. Na wat nodige maatregelen konden we dan ook exact op tijd beginnen.
De eerste uren waren op alle banden moeizaam, weinig verbindingen en geen noemenswaardig grote afstanden. De eerste pech bestond uit een haperende rotor, het bleek een los kontakt te zijn. Verder waren de instralingen van 2 op 70 bij tijden zo irritant dat verder werken haast onmogelijk was. Ook in de avonduren waren er lange wachttijden met af en toe een opleving. Waar zaten onze oosterburen in ruime zin toch? Waren de andere contesten interessanter of was ieder op de vlucht voor het slechte weer? Vrije dagen konden ook nog een woordje meespelen. Om 20.00 uur was echter wel duidelijk dat dit een slechte contest zou worden.
De rest van de avond en nacht waren niet veel beter dan de voorafgaande uren. De ochtend verliep gelukkig beter maar kon natuurlijk de opgelopen achterstand nooit meer goed maken. Enkele bekende DX-stations ontbreken niet in het log maar het aantal QSO's lijkt nergens naar.
Een contest om snel te vergeten. De onderlinge band heeft er gelukkig niet onder geleden, goede kontakten zijn bevestigd en gedurende de contest heerste er een uitgelaten stemming.
Namens de crew van PI4FRG, PA7MW.

PA0EMO: Ondanks niet al te goede condx een leuke contest gehad.
Groetjes, Jan Osinga PA0EMO

PF2D: Op zaterdagmorgen kreeg ik het idee om de audio schakelkast nog 'even' aan te passen zodat ook de PTT signalen van de gebruikte sets geschakeld kunnen worden. Ook inbouw in een kastje moest maar eens gebeuren. Zoals gebruikelijk kwam Murphy op bezoek en kon ik bijna 3 uur na het begin van de contest de eerste punten uitdelen. Tijdens de contest heb ik het kastje verder aangepast en aangesloten op de computer. Sinds de vorige contest maak ik gebruik van N1MM logger dat ik voor VHF/UHF goed bruikbaar vind. Waarschijnlijk heb ik de software verkeerd ingesteld waardoor ik regelmatig een foutmelding kreeg (tijdens het intikken van een tegenstation bijvoorbeeld). Ook de telling per band ging niet goed, het volgnummer op 13cm begon niet bij 1 maar ging verder met die van 23, gelukkig is het aanbod op 23 niet zo groot dus kon ik dit tussendoor aanpassen. Op 23cm liep het aardig, op 13cm G3LQR gehoord maar met 4Watt kwam ik gewoon tekort.
73, Edwin.

PA9RZ: (Met QRP uit een IC202 / IC402 / IC910) Zeer vlakke condities , toch verrassend goed gedraaid (voor mijn doen...) Dave G7RAU op 2m was zeer welkom.
73, Robert

PA3EXV: Ik had in het commentaar bij de contest van maart al even aangestipt dat ik er niet vanaf het begin bij zou kunnen zijn door familie-omstandigheden. Gelukkig kon ik vanaf 21:00 local time nog meedoen. Direct na thuiskomst moest eerst de versa-tower nog uitgelierd worden. Dat enig onderhoudt van staalkabels geen overbodige luxe is, getuigt de bijgaande foto wel. Na 1.5m. lieren kwam het zaakje naar beneden; onderste staalkabel doormidden...geen antenne-hoogte dus!

Reparatie van de 70cm. PA (RS1064 buis) had ook nog niet plaats gehad, daarom maar met 1 van de 4 transistor PA's die gekoppeld gaan worden gewerkt (MOTOROLA TTE1482E, per stuk 200W output bij 15V/30A). Deze heeft het goed gehouden. Het aantal verbindingen viel door bovengenoemde omstandigheden dan ook een beetje tegen, maar heeft zeker niet aan het aantal te werken stations gelegen!
Tot de volgende contest in juli!
Gerrie

PE1MMP: Ten aanzien van het aantal kilometers een gemiddeld resultaat maar totaal toch 11 nieuwe stations gewerkt. Op  3 cm  hebben we maar ten dele kunnen profiteren van de regenscatter zodat het beperkt bleef tot back scatter verbindingen. Na deze gezellige kontest zien we al uit naar de volgende.
Groeten en 73'   namens de groep,  Wim PE1MMP

PA2DB: Een paar uurtjes her en der tussendoor meegedaan. Redelijke condities en veel activiteit. Veel Tjechen en Fransen, weinig Engelsen en Scandinaviers. Best DX:
    OK1RF     JN79KM    749
    F5SGT/P   IN87KW    747
    OE5D      JN68PC    740
    F3CKV/P   JN16NM    641
    OK1AR     JO60RA    634
    DK0MN/P   JN58TH    633
    DF0TEC/P  JO73CF    630
    OL8R      JN69JJ    625
    OL1C      JO60UQ    623
    OK5GES    JN69JK    623
Marcus pa2db

PI4VHW: Operators PD1ANI, PD2GSP en PD2EDR.

PD0RFU: De conditie's waren errug slecht te noemen. Wat wel opviel was een zeer korte ES opening richting RA3 zondagmorgen. Dat belooft wat voor dit seizoen.......... De vorige keer schreef ik dat ik hoopte mijn eigen FT225rd weer te mogen gebruiken, maar niets is minder waar... Er zijn weer klachten met de output. En omdat ik niet langer afhankelijk wilde zijn van geleende trancievers (niet dat ik het niet waardeer dat mensen die beschikbaar stellen) heb ik onlangs z'n oudere broer erbij gekocht , de FT221R. Deze heb ik gebruikt op 2 en ik moet zeggen dat hij me helemaal niet tegenvalt.. D'r zit geen mutek in zoals in mijn 225rd maar de ontvanger heeft in het verleden wel een  'oppepper' gehad. Verder heb ik andere antenne's voor 70, 2 x 21 Tonna.. Die doen het stukken beter.

Nu nog een goede preamp voor die band en dan hoop ik dat die resultaten ook beter zijn.
Tot het eerste weekend van juli!!
Rene PD0RFU

PA3GVC: De eerste dag begon ik om 14.00 UTC tot werkte tot 23.30 UTC. Er waren veel stations en ik heb ook OK, F en HB stations kunnen werken. In het zuid-oosten hoorde ik het soms knetteren van de onweer. De tweede dag begon ik om 06.00 UTC en werkte tot 13.00 UTC. Er kwamen nog wat nieuwe stations door vanuit het zuid-oosten. Er was soms sterke QSB richting oost maar met een beetje geduld toch die OL en OK stations kunnen werken. 100 stations in totaal een prima resultaat voor alleen punten uitdelen vind ikzelf. Mijn antenne, een 11 ele pro XL Yagi van Tonna werkt prima hiervoor.
Ik zie al weer naar de volgende contest uit.
Graag tot werkens, 73 ! Norbert de PA3GVC

PI4TUE: Magere condities maar op 3cm zaterdag veel regenscatter via kleine maar felle buien in Duitsland. Het begon al om 14.00 UTC met een blik op de regenradar (via internet). Na even zoeken (antenne draaien en tegelijk de band afzoeken) werd een scattergebied gevonden in het noord-oosten. Het leverde de eerste scatter verbinding op met DL1SUN (JO53) op 3 en 6 cm. Volgens de radar moest er ook een lokale bui (zo'n rood puntje op de kaart) boven midden-Duitsland hangen en na opnieuw even zoeken werd een scattergebiedje gevonden waarop de antenne net zo scherp moest worden uitgericht als ware het een DX-station. Dit kleine gebiedje bleef ruim 2 uur lang stabiel en verplaatste nauwelijks. Dat leverde o.a. de volgende stations op: DF2CK (JO71), OL4A (JO60), DL1RG (JO62), DM2AFN (JO61), OK1VAM/p (JO60), DF0YY (JO62), DL0TUD (JO60), DL7YC (JO62) en DG0RG (JO62). Deze allemaal dus randon, geen skeds, Tussendoor ook lokale verbindingen die via 23cm werden afgesproken en daarbij kreeg ik de indruk dat deze RS-opening bij velen onopgemerkt bleef. Rond 16.50 UTC was het gedaan met deze bui en was er tijd om even bij PA3GFE te kijken hoe 23cm liep. Maar de volgend bui, nu meer noordelijke, kwam er al weer aan en tussen 18.00 en 18.30 UTC was het weer raak met o.a. DL9MS/p (JO54) en DL5LF (JO54). Om 19.15 was een bui bij Hamburg op de radar te zien en met de antenne op 45 graden kwam op ons CQ, PA3GFE was ook naar het geweld op op 3 cm komen kijken en had de sleutel even overgenomen terwijl ik de bij lokale friettent wat eten haalde, SK7MW (JO65) terug. Daarna eerst gegeten. De CQ machine weer aangezet, kwam SM7ECM (JO65) terug, maar die was niet zo eenvoudig te werken. Het CQ in CW werd steeds beantwoord door een redelijk hard station in SSB dat echter totaal onverstaanbaar was, "geen chocola van te maken", met daaronder een veel zwakker maar helder CW toontje. In SSB geprobeerd aan te geven dat ik niets van het SSB station kond verstaan maar ik was net zo onverstaanbaar bij het onbekende tegenstation, dus het koste enige tijd voordat allleen het zwakke CW signaaltje over bleef. Dit was SM7ECM. Gelukkig hield hij vol. Het is onze beste DX. Om 19.30 UTC was het echt voorbij, dacht ik . Een lokale sked op 23cm afgesproken door PA3GFE leverde echter niet het verwachtte station in JO31 op maar DL0GTH (JO50), wiens minutenlange CQ via mooie forward scatter prachtig te horen was. Het wachten duurde lang, hi. Ook DL0GHT werd probleemloos op 3cm gewerkt maar een poging op 6cm leverde niks op. Daarna was het over met de DX, alleen "lokale" back scatter bleef over.
Zondag leek een scatterloze dag, vanuit midden Duitsland werd alleen motregen gemeld, maar toch was DF4BNA (JN49) opeens 559 via forward scatter. Verder via backward scatter o.a. PA0EHG gewerkt. Via tropo ging het bovendien ook heel aardig naar het oosten en in Engeland lukte het naast G3XDY (JO02) en G4EAT (JO01) om eindelijk voor de allereerste keer om G3LQR (JO02) te werken.
Mijn ervaring met het cluster: Het rendement is veel lager dan men denkt. Er wordt vrijwel niet gereageerd op vragen naar skeds. Als ik kijk naar de 10 GHz QSO's dan merk ik dat ik als PI4TUE in de maart contest, dus zonder regenscatter, acht van de twaalf QSO's random heb gemaakt. Geen sked via een lagere band of via welk ander medium. Alleen via goed luisteren en veel CQ roepen op 10 GHz. Dat is opmerkelijk, denk ik. In de meicontest heb ik 40 van de 48 QSO's random gemaakt, 5 QSO's via skeds op 23cm en 3 QSO's via skeds op het cluster. Maar dit keer was er regenscatter en dan wordt CQ roepen op 10 GHz helemaal lucratief.
De lagere banden waren mager maar toch weer leuke stations als best DX. Op 2 meter zijn we pas om 21.30 UTC gestart en 's ochtends 06.00 UTC hadden we ruim 100 QSO's. Een leuke band om de nacht door te komen.
Operators dit keer waren PA3GFE (hij is weer terug uit Peru), PA0PFW (de nachtelijke uren en zondagmiddag), PA3GLZ (onze versterking op 2m op zondagmiddag) en PG5D op de microgolfbanden.
73, Gert PG5D.